Werkzame personen bij faillissement

Werkzame personen betrokken bij het faillissement, uitgedrukt in voltijdsequivalenten (vte's). Een werkzame persoon is een persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland. Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.