Vinexwijken

Wijken die in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra uit 1991 zijn aangewezen als woningbouwlocaties.