Infrastructuur

Tot infrastructuur wordt gerekend
• Vliegvelden
• Spoorwegen
• Wegverkeersterreinen.