Gemeentegrenzen

In dit artikel is uitgegaan van de gemeentegrenzen van 1 januari 2019. Deze zijn in de berekening van de cijfers voor 1996, 2015 en alle tussenliggende meetmomenten gebruikt. De wateroppervlakte in gemeenten is niet meegenomen in de berekening. Om de jaren 1996 en 2015 qua oppervlakte goed vergelijkbaar te houden geldt de wateroppervlakte van 2015 ook voor 1996. Deze berekening gaat immers puur over het gebruik van het land. Doordat zowel 1996 als 2015 met ditzelfde uitgangspunt worden berekend zijn de cijfers beter vergelijkbaar. De resultaten wijken hierdoor af van de cijfers in Statline, want die zijn tot stand gekomen met de gemeentegrenzen van de betreffende jaren zelf. Daarnaast wijkt de definitie voor werkterrein in het artikel af van Statline. Glastuinbouw wordt nu ook meegenomen als werkterrein vanwege de mate waarop het terrein wordt ingericht met bebouwing.