Consument minder optimistisch

© CBS / Nikki van Toorn
De stemming onder consumenten verslechtert in augustus, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen komt uit op 0, tegen 2 in juli. Het oordeel over het economisch klimaat verslechtert en de koopbereidheid verbetert iets.
Met 0 ligt het consumentenvertrouwen in augustus boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-4). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd
jaarmaandsaldo (gemiddelde van de deelvragen)
2015september11
2015oktober12
2015november14
2015december13
2016januari11
2016februari6
2016maart2
2016april6
2016mei7
2016juni11
2016juli9
2016augustus9
2016september12
2016oktober17
2016november20
2016december21
2017januari21
2017februari22
2017maart24
2017april26
2017mei23
2017juni23
2017juli25
2017augustus26
2017september23
2017oktober23
2017november22
2017december25
2018januari24
2018februari23
2018maart24
2018april25
2018mei23
2018juni23
2018juli23
2018augustus21
2018september19
2018oktober15
2018november13
2018december9
2019januari1
2019februari-2
2019maart-4
2019april-3
2019mei-3
2019juni0
2019juli2
2019augustus0

Negatiever over economisch klimaat

De deelindicator Economisch klimaat verslechtert in augustus. Deze deelindicator komt uit op -1, tegen 6 in juli. Consumenten zijn in augustus een stuk pessimistischer over de economie in de komende twaalf maanden en minder positief over de economie in de afgelopen twaalf maanden.

De koopbereidheid verbetert een fractie in augustus. Deze deelindicator staat op 0, tegen -1 in juli. Het oordeel van consumenten over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden verbetert iets. Ook vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen wat gunstiger. Over de financiële situatie in de komende twaalf maanden zijn de consumenten daarentegen iets minder positief dan in juli.

Minder positief over toekomstige werkloosheid

De verwachting van consumenten over de toekomstige werkloosheid verslechtert. Bijna 23 procent van de respondenten verwacht dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden zal stijgen, 33 procent verwacht een daling. Het saldo komt uit op 11, tegen 23 in de vorige maand. Het aandeel dat een stijging verwacht is in de afgelopen twee maanden toegenomen en het aandeel dat een daling verwacht afgenomen.

Verwachtingen m.b.t. werkloosheid in komende 12 maanden
jaarmaandsaldo (saldo % positieve en % negatieve antwoorden)
2015september3
2015oktober-13
2015november-9
2015december-13
2016januari-26
2016februari-13
2016maart-36
2016april-16
2016mei-19
2016juni2
2016juli-3
2016augustus2
2016september7
2016oktober2
2016november13
2016december23
2017januari36
2017februari43
2017maart38
2017april42
2017mei34
2017juni37
2017juli36
2017augustus45
2017september41
2017oktober49
2017november45
2017december50
2018januari53
2018februari51
2018maart52
2018april52
2018mei45
2018juni49
2018juli46
2018augustus46
2018september46
2018oktober36
2018november38
2018december28
2019januari25
2019februari25
2019maart25
2019april21
2019mei28
2019juni29
2019juli23
2019augustus11