Pijn

In de gezondheidsenquête wordt personen gevraagd ‘Hoeveel pijn heeft u de afgelopen 4 weken gehad?’. Mensen die antwoorden dat ze niet veel maar ook niet weinig, veel en heel veel pijn hadden gehad, worden hier bedoeld als geschreven wordt over mensen met pijn.