Pijn

In de gezondheidsenquête wordt personen gevraagd ‘Hoeveel pijn heeft u de afgelopen 4 weken gehad?’. Mensen die antwoorden dat ze niet veel maar ook niet weinig, veel en heel veel pijn hadden gehad, worden hier bedoeld als geschreven wordt over mensen met pijn.
Terug naar artikel