Langdurige aandoeningen

Om het aantal langdurige aandoeningen vast te stellen is respondenten gevraagd: ‘Wilt u van de volgende langdurige ziekten en aandoeningen aangeven of u die heeft of in de afgelopen 12 maanden heeft gehad?’. Hierbij zijn meegenomen de volgende ziektes/aandoeningen: nieraandoening, darmstoornis, diabetes/suikerziekte, levercirrose, gewrichtsslijtage, onvrijwillig urineverlies, duizeligheid, psoriasis, vernauwing bloedvaten, hoge bloeddruk, allergie, elleboog/pols/hand aandoening, kanker, nek/schouder aandoening, rug aandoening, gewrichtsontsteking, eczeem, COPD, astma, migraine, hartaandoening en hartinfarct.