Hogere kans

Op basis van de samengenomen resultaten van de Gezondheidsenquête 2017 en 2018 zijn gecorrigeerde odds ratio’s berekend voor een aantal demografische, sociaaleconomische, leefstijl- en gezondheidsfactoren in samenhang met slaapproblemen. Dit is gedaan om vast te stellen of een factor de kans op melding van slaapproblemen verhoogt, verlaagt of niet beïnvloedt. Dit zegt nog niets over de causaliteit van dit verband.