Geestelijke gezondheid

In deze publicatie is gekeken naar het percentage personen van 25 jaar of ouder die minder dan 60 scoren op de Mental Health Inventory (MHI-5). Dit is een internationale standaard voor een specifieke meting van de psychische, of geestelijke, gezondheid, bestaande uit vijf vragen. De vragen hebben betrekking op hoe men zich in de afgelopen vier weken voelde.
Gevraagd is:

  1. Voelde u zich erg zenuwachtig?
  2. Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?
  3. Voelde u zich kalm en rustig?
  4. Voelde u zich neerslachtig en somber?
  5. Voelde u zich gelukkig?

Iedere vraag heeft de volgende zes antwoordcategorieën: voortdurend, meestal, vaak, soms, zelden en nooit.

Bij de positief geformuleerde vragen 3 en 5 werden 0 punten toegekend voor het minst positieve antwoord en 5 punten voor het meest positieve. Bij de negatief geformuleerde vragen 1, 2, 3 werden 0 punten gerekend voor het meest negatieve antwoord en 5 voor het minst negatieve. Vervolgens zijn per persoon de somscores berekend en zijn deze vermenigvuldigd met 4, zodat de minimale somscore van een persoon 0 (zeer ongezond) en de maximale score 100 (perfect gezond) kan bedragen. Bij een score van 60 of meer is een respondent gekwalificeerd als psychisch gezond en bij een score van minder dan 60 als psychisch ongezond.