Belemmerd in het dagelijks functioneren

Aan alle mensen die melden slaapproblemen te hebben wordt gevraagd ‘In welke mate heeft uw probleem met slapen u de afgelopen 2 weken belemmerd bij uw dagelijks functioneren? U kunt hierbij denken aan: vermoeidheid overdag, functioneren op het werk, uitvoeren van dagelijkse taken, concentratie, geheugen, stemming.’.

Mensen die antwoordden dat ze nogal, veel of heel veel belemmering hadden gehad, worden hier bedoeld als geschreven wordt over mensen met een belemmering in het dagelijks functioneren door slaapproblemen.