Bbp groeit met 0,5 procent in tweede kwartaal 2019

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon
Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is gelijk aan de groei in de twee voorgaande kwartalen. De toename van het bbp in het tweede kwartaal van 2019 is vooral te danken aan de investeringen in vaste activa, de consumptie door huishoudens en het handelssaldo.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
   index (2010=100)
20121e kwartaal100,8
20122e kwartaal100,9
20123e kwartaal100,5
20124e kwartaal99,8
20131e kwartaal100,1
20132e kwartaal99,9
20133e kwartaal100,5
20134e kwartaal101,1
20141e kwartaal101
20142e kwartaal101,6
20143e kwartaal101,9
20144e kwartaal102,8
20151e kwartaal103,4
20152e kwartaal103,7
20153e kwartaal104,1
20154e kwartaal104,1
20161e kwartaal105,1
20162e kwartaal105,3
20163e kwartaal106,5
20164e kwartaal107,4
20171e kwartaal108
20172e kwartaal108,9
20173e kwartaal109,7
20174e kwartaal110,5
20181e kwartaal111,2
20182e kwartaal111,9
20183e kwartaal112,2
20184e kwartaal112,8
20191e kwartaal113,3
20192e kwartaal113,9

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de groei van de economie t.o.v. het tweede kwartaal 2018

Bbp groeit met 2,0 procent ten opzichte van het tweede kwartaal 2018

Volgens de eerste berekening was het bbp 2,0 procent groter dan in het tweede kwartaal van 2018. De groei was te danken aan de investeringen in vaste activa, de consumptie door huishoudens en het handelssaldo.

Het tweede kwartaal van 2019 telde een werkdag meer dan het tweede kwartaal van 2018. Hiervoor gecorrigeerd bedraagt de groei van het bbp 1,8 procent.

Bestedingen naar categorie (volume)
 2019-II (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)2019-I (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
Bruto binnenlands product21,7
Invoer goederen en diensten2,52,2
Investeringen in vaste activa5,35
Uitvoer goederen en diensten31,3
Consumptie huishoudens1,70,7
Consumptie overheid0,81,3

Meer geïnvesteerd in bouw en machines

De investeringen in vaste activa lagen 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. De groei is iets hoger dan in het eerste kwartaal van 2019. In het tweede kwartaal van 2019 zijn vooral de investeringen in woningen, gebouwen, vervoermiddelen (vooral vliegtuigen) en machines gegroeid.

De groei van de investeringen gaat onder meer samen met een relatief hoge bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie. Die was bij aanvang van het derde kwartaal van 2019 opnieuw hoger dan gemiddeld in 2018. Het vertrouwen van de industriële ondernemers was in het tweede kwartaal van 2019 weliswaar lager dan een jaar eerder, maar ligt nog een stuk boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Meer besteed door consumenten

Consumenten hebben in het tweede kwartaal 1,7 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2018. De groei is daarmee hoger dan in het vorige kwartaal, toen consumenten 0,7 procent meer besteedden. In het tweede kwartaal gaven ze onder andere meer uit aan elektrische apparaten, kleding, woninginrichting en diensten. Ook hebben consumenten meer gas verbruikt, doordat het tweede kwartaal van 2019 wat kouder was dan het tweede kwartaal 2018. Aan auto’s hebben consumenten opnieuw minder besteed.

Vooral meer machines uitgevoerd

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het tweede kwartaal van 2019 met 3,0 procent. De groei is hoger dan in het eerste kwartaal. Dat is vooral te danken aan de uitvoer van diensten. Verder hebben Nederlandse bedrijven in het tweede kwartaal vooral meer chemische producten, machines en apparaten uitgevoerd. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide, terwijl de export van Nederlands product kromp.

De invoer van goederen en diensten groeide met 2,5 procent minder sterk dan de uitvoer. Het saldo van in- en uitvoer droeg in het tweede kwartaal van 2019 weer positief bij aan de economische groei. In het eerste kwartaal was de bijdrage negatief.

De groei van de import en de export in het tweede kwartaal van 2019 wordt gedrukt door een bedrijf dat een deel van zijn activiteiten heeft verplaatst naar een ander land. Op het handelssaldo heeft dit geen effect.

Energiebedrijven en bouw sterkst gegroeid

De productie van energiebedrijven groeide met 6,2 procent het hardst in het tweede kwartaal. Ook de productie van de bouwbedrijven groeide, met 5,1 procent, weer sterk. De industrie produceerde nauwelijks meer dan een jaar eerder. De delfstoffenwinning was opnieuw de bedrijfstak met de grootste krimp.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak (volume)
 2019-II (%-verandering t.o.v. jaar eerder)2019-I (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Energie6,21,1
Bouwnijverheid5,19,7
Informatie en communicatie4,63,3
Zakelijke dienstverlening3,53,7
Cultuur, recreatie, overige diensten31,3
Verhuur en handel in onroerend goed2,72,1
Landbouw en visserij2,6-3,6
Handel, vervoer en horeca2,32
Overheid, onderwijs, zorg1,71,5
Industrie0,21
Water en afval0-0,2
Financiële instellingen-2,1-2,4
Delfstoffenwinning-12,7-4,7

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft het CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt het CBS bekend op maandag 23 september. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld bijna 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,1 en +0,3 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt het CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. De groeicijfers van de voorgaande kwartalen zijn niet aangepast.