Snelgroeiende bedrijven in het Nederlandse bedrijfsleven

Snelgroeiende bedrijven zijn bedrijven met een gemiddelde jaarlijkse groei (aantal werknemers) van 10 procent per jaar of meer, over een periode van drie achtereenvolgende jaren. Dit betekent dat er over een periode van drie jaar een totale groei van ten minste 33,1 procent moet worden behaald. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben en worden bedrijven die zijn opgericht in het startjaar van de groeiperiode niet meegeteld. Bij het bepalen van de economische activiteit en de bedrijfsgrootte is naar de situatie aan het eind van de groeiperiode gekeken.

Het Nederlandse bedrijfsleven betreft alle bedrijven uit de SBI-secties tot en met N, exclusief A (Landbouw, bosbouw en visserij) en K (Financiële instellingen) en inclusief S95 (Reparatie van computers en consumentenartikelen). De secties O tot en met U (waaronder overheid, zorg, onderwijs, etc.) zijn dus uitgesloten, behalve S95.