Nareizende gezinsleden

Gezinsleden van de vergunninghouder asiel aan wie onder speciale voorwaarden een machtiging voorlopig verblijf wordt verleend. Indien zo’n machtiging wordt verstrekt, krijgen deze gezinsleden na binnenkomst in Nederland een afgeleide asielvergunning. Deze nareizigers (nareizende gezinsleden) moesten een asielverzoek indienen waarna een asielvergunning kon worden verleend. De vergunninghouder moet de machtiging binnen 3 maanden na het verlenen van de asielvergunning aanvragen, waarna deze nog 90 dagen geldig blijft.