Verdrinking

De cijfers in dit artikel hebben betrekking op de verdrinking van in Nederland wonende personen, die op het moment van overlijden stonden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Het gaat in dit artikel alleen om de accidentele verdrinkingen, dus niet om verdrinking bij een vervoersongeval, moord of zelfdoding. De cijfers naar woonland hebben alleen betrekking op de niet-ingezetenen. Deze personen stonden op het moment van overlijden niet in de Basisregistratie Personen.