Toelichting methode

Deze cijfers zijn berekend volgens een methode die nog in ontwikkeling is en zijn dus voorlopig. De online-aankopen van Nederlanders bij buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie zijn berekend uit de btw-aangiften. Bedrijven die vanuit andere landen producten aan Nederlandse consumenten verkopen zijn verplicht om in Nederland een btw-aangifte in te dienen. Hierbij geldt een drempelbedrag van 100 duizend euro per jaar. Buitenlandse bedrijven waarvan de jaarlijkse omzet aan zogeheten afstandsverkopen onder deze grens valt, hoeven geen btw-aangifte te doen. Het gebruik van btw-aangiften als bron maakt het mogelijk om inzichtelijk te maken bij welke buitenlandse webwinkels Nederlandse consumenten producten aanschaffen. Doordat webwinkels met een lage omzet in Nederland niet verplicht zijn om btw-aangifte te doen, worden de totale bestedingen van Nederlandse consumenten bij Europese webwinkels onderschat. Het CBS kan geen indicatie geven van de omvang van deze onderschatting.