Meer goederen vervoerd over de weg en over zee in 2018

© ANP
In 2018 werd 1,71 miljard ton goederen vervoerd vanuit, naar en binnen Nederland. Dit is een stijging van 1,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze toename was geheel het gevolg van meer goederenvervoer over de weg (1,6 procent) en over zee (1,5 procent). Dit meldt het CBS in de nieuwe Jaarmonitor goederenvervoer.

Totaal vervoerd gewicht goederen, 2018
modaliteitontwikkeling 2017-2018 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Wegvervoer1,6
Zeevaart1,5
Luchtvaart-0,3
Binnenvaart-0,3
Spoorvervoer-0,6

Bijna 80 procent goederenvervoer over weg en zee

Van alle in 2018 getransporteerde goederen werd ruim 44 procent van het gewicht door vrachtauto’s vervoerd. Zeeschepen vervoerden ruim 35 procent van alle goederen, de binnenvaart ruim 18 procent. Het spoorvervoer en de luchtvaart dragen slechts zeer beperkt bij aan het totale goederenvervoer.

Totaal vervoerd gewicht goederen, 2018
Vervoerswijze2018
Wegvervoer44,2
Zeevaart35,2
Binnenvaart18,3
Spoorvervoer2,2
Luchtvaart0,1

Vooral groei binnenlands transport

Het binnenlands goederenvervoer nam in 2018 toe tot 681 miljoen ton, een groei van 3,5 procent. Dit vervoer wordt vooral door vrachtauto’s verzorgd: 82 procent van alle binnen onze landsgrenzen getransporteerde goederen gaat over de weg. In 2018 vervoerden deze vrachtauto’s 2,6 procent meer dan het jaar daarvoor, met name meer bouw- en handelsgoederen.

Met binnenvaartschepen werd 7,3 procent meer vervoerd: dit betrof vooral metaalertsen en containergoederen. Het binnenlands spoorvervoer groeide met 16,9 procent, maar levert met 0,5 procent slechts een beperkte bijdrage aan het totale binnenlandse goederentransport.

Vervoerd gewicht goederen
GoederenstroomPeriodeZeevaart (mln ton)Binnenvaart (mln ton)Spoor (mln ton)Weg (mln ton)Lucht (mln ton)
Binnenlands20170113,52,7541,60
Binnenlands20180121,83,2555,70
Grensoverschrijdend2017595,8200,435,1203,81,8
Grensoverschrijdend2018604,5191,234,4201,71,8

Grensoverschrijdend transport stijgt voor zeeschepen

Het grensoverschrijdend goederenvervoer daalde in 2018 licht, naar bijna 1,04 miljard ton. Alleen overzee (1,5 procent) werd er meer vanuit en naar ons land vervoerd. Het grootste deel van deze goederen met een buitenlandse herkomst of bestemming werd vervoerd door zeeschepen (58 procent).

In de binnenvaart daalde het over de grens vervoerde gewicht met 4,6 procent. In de tweede helft van 2018 ondervonden binnenvaartschippers veel last van de lage waterstanden, waardoor schepen vanuit en naar Duitsland minder zwaar beladen konden varen. Per spoor werd 2 procent minder vervoerd vanuit en naar ons land, over de weg was dit 1,1 procent. Ook door de lucht nam het vervoer af, met 0,3 procent. De bijdrage van de luchtvaart in het totale grensoverschrijdende vervoer is met 0,2 procent gering.