Ervaren geluk

Gevoelens van geluk geven de mate waarin mensen deze positieve emotie ervaren weer.

Vraagstelling met antwoordcategorieën 1997- 2010
In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?
1. Erg gelukkig
2. Gelukkig
3. Niet gelukkig en niet ongelukkig
4. Niet zo gelukkig
5. Ongelukkig

Vraagstelling met antwoordcategorieën 2012-2018
Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt? Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig.