Het totale aanbod van cultuur- en mediaproducten

Het totale aanbod van goederen en diensten bestaat uit de binnenlandse productie van deze goederen en diensten en de invoer. Het aanbod is berekend tegen basisprijzen in miljarden euro. Het betreft totaal cultuur- en mediaproducten, dus exclusief niet cultuur- en mediaproducten (investeringen, nevenopbrengsten cultuurinstellingen) en totalen die in de nationale rekeningen niet naar goederengroep verbijzonderd zijn (consumptie ingezetenen in het buitenland).