Banen

Het aantal gemiddeld banen van werknemers in december. De informatie over de bedrijfstak (de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008)) wordt gehaald uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. De banen van werknemers per bedrijf worden bepaald uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV.

Een baan is een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat. Een werknemer kan bij één bedrijf tegelijkertijd meerdere banen hebben.