Zzp'er

Dit cijfer heeft betrekking op alle zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) bij wie het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is. Behalve zelfstandig ondernemers zonder personeel worden ook directeuren-grootaandeelhouder (dga’s) en overige zelfstandigen (onder meer personen met resultaat uit overige werkzaamheden) die geen personeel in dienst hebben tot de zzp’ers gerekend.