Zelfstandig ondernemers zonder personeel

Zelfstandig ondernemers zijn personen die voor eigen rekening of risico arbeid verrichten in een eigen bedrijf of praktijk. In 2017 hadden 961 duizend personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandig ondernemer geen personeel in dienst. Daarmee waren bijna 2 op de 3 zzp’ers zelfstandig ondernemer.

Behalve zelfstandig ondernemers zonder personeel worden ook directeuren-grootaandeelhouder (dga’s) die geen personeel in dienst hebben en overige zelfstandigen (onder meer personen met resultaat uit overige werkzaamheden) tot de zzp’ers gerekend.