Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen

In de Zelfstandigen Enquête Arbeid is aan zelfstandig ondernemers de volgende vraag gesteld:

  • Welke voorzieningen heeft u voor als u arbeidsongeschikt zou worden?  

Zij konden daarbij kiezen uit de volgende antwoordcategorieën, waarbij meerdere antwoorden mogelijk waren:

  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (voor het werk als zelfstandig ondernemer)
  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via werk in loondienst (alleen voor zelfstandig ondernemers die ook werknemer zijn)
  • Een verzekering via het UWV
  • Broodfonds
  • Spaargeld / beleggingen
  • De waarde van mijn bedrijf dekt het risico af
  • De waarde van mijn eigen woning dekt het risico af
  • Iets anders
  • Ik heb geen voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid

De uitkomsten over arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen in dit nieuwsbericht hebben betrekking op zelfstandig ondernemers zonder personeel die niet tevens een baan als werknemer hebben.