Toelichting aansluiting beroep en bedrijfstak

In dit onderzoek is voor het jaar 2017 op basis van het Sociaal Statistisch Bestand gekeken naar baanbezit van de onderzoekspopulatie en de bedrijfstak waarin zij werkzaam waren. Op basis van de Enquête Beroepsbevolking 2016-2018 is per ISCO-beroep nagegaan in welke bedrijfstak deze beroepen veel voorkomen. Op basis van die analyse is per combinatie beroep-bedrijfstak aangegeven dat ze (waarschijnlijk) het beroep uitoefenen dat in de brugklas werd genoemd. Dat levert een ondergrens op van de mate waarin wensberoepen overeen komen met wat de persoon feitelijk geworden is doordat niet voor alle beroepen er een duidelijk zwaartepunt is in de bedrijfstakken waar zij voor komen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld managers, die in vrijwel iedere bedrijfstak te vinden zijn, evenals secretarieel medewerker en mensen die werkzaam zijn in de ict. Bovendien is het niet volkomen zeker dat iemand ook het genoemde beroep uitoefent. Een leerling die graag kapper wilde worden en in een kapsalon werkzaam is, kan daar bijvoorbeeld ook receptiewerk doen.