Huwelijkssluitingen

Voor deze publicatie is voor de periode 1998 tot en met 2009 gebruikgemaakt van nieuwe analysebestanden. In deze bestanden is ook informatie meegenomen over huwelijks- en partnerschapssluitingen die pas later bekend zijn geworden, bijvoorbeeld omdat het huwelijk in het buitenland gesloten is. Daardoor kunnen de hier gepubliceerde cijfers afwijken van de cijfers die op StatLine zijn gepubliceerd.