Dynamiek banen van werknemers

De banen van werknemers worden op basis van de aanvangsdatum en (laatste) einddatum van de baan ingedeeld in nieuwe banen, beëindigde banen en doorlopende banen per verslagjaar. Nieuwe banen zijn de banen van werknemers die in het verslagjaar zijn begonnen. Beëindigde banen zijn de banen van werknemers die voor het verslagjaar zijn begonnen en in het verslagjaar zijn beëindigd. Een baan wordt in een verslagjaar als beëindigd beschouwd als er na het verslagjaar geen loonaangifte meer is geweest. Omdat de longitudinale baangegevens over 2018 (op het moment van samenstellen van de gegevens) nog niet beschikbaar waren, kan voor de banen in 2017 nog niet worden vastgesteld of deze in 2017 worden beëindigd of doorlopen. De cijfers over 2016 en 2017 zijn voorlopig.