Uurloon

Het uurloon heeft betrekking op werknemers en is gelijk aan het quotiënt van de beloning en gewerkte uren op jaarbasis. De cijfers zijn op een decimaal afgerond. De beloning omvat alle kosten voor de werkgever die het in dienst hebben van werknemers met zich meebrengt waaronder loon, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie en opleidingskosten.
Terug naar artikel