Toegevoegde waarde

Toegevoegde waarde van de delfstoffenwinning bestaat uit de productiewaarde van het gas minus het intermediaire verbruik, het verbruik van goederen en diensten uit andere bedrijfstakken om het gas boven de grond te krijgen en te verhandelen.