Aardgasbaten

De winning van aardgas leverde de Nederlandse overheid baten op in de vorm van dividenden, vennootschapsbelastingen en inkomsten uit grond en minerale reserves.