Stapeling van (on)gunstige scores

Bij de stapeling wordt gekeken naar 10 indicatoren. Van een combinatie van gunstige scores wordt gesproken wanneer tenminste 8 van de 10 scores significant beter zijn dan gemiddeld. Van een combinatie van ongunstige scores wordt gesproken wanneer tenminste 4 scores significant slechter zijn dan gemiddeld. De reden dat de grenzen verschillen is dat er gemiddeld meer positief wordt gescoord dan negatief.