Exportverdiensten

Veruit het grootste deel (24,8 miljard euro) betreft door Nederlandse bedrijfstakken gegenereerde toegevoegde waarde. Een klein deel betreft het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (0,7 miljard euro). Deze methode maakt het mogelijk om een vergelijking te maken met het Nederlandse bbp.

Voor de jaren 2015 tot en met 2017 wijken de hier gepresenteerde cijfers af van de eerder gepubliceerde cijfers in het nieuwsbericht van juni 2018. De reden is dat er in de tussentijd een reguliere revisie van de Nationale Rekeningen heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn onder andere de marges op de dienstenexport toegenomen, waardoor de Nederlandse verdiensten aan de export naar het Verenigd Koninkrijk hoger uitkomen dan vorig jaar berekend.