Toelichting Landelijk Schakelpunt

Iedereen in Nederland kan toestemming geven om de eigen medische gegevens ter beschikking te stellen aan huisarts, apotheker of specialist via het Landelijk Schakelpunt. Deze zorgverleners kunnen de patiënt hierom vragen. Na toestemming wordt het Burgerservicenummer aangemeld en kunnen de gegevens in de elektronische patiëntendossiers door andere zorgverleners worden geraadpleegd. Dit mag alleen als dat nodig is voor de behandeling. (https://www.vzvz.nl/over-het-lsp)
Terug naar artikel