Schatting

De hier gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de waargenomen bevolking per 1 januari 2019. 17-jarigen die tussen 1 januari en 23 mei 2019 een jaar ouder worden en daarmee kiesgerechtigd worden, zijn niet verdisconteerd. Ook zijn wijzigingen als gevolg van sterfte, binnenlandse migratie of buitenlandse migratie of verkrijging van de Nederlandse nationaliteit niet in de gepresenteerde cijfers verwerkt.