Uitstoot van broeikasgassen

Het in mei 2019 gepubliceerde cijfer van de broeikasgasuitstoot voor 2018 is een eerste, voorlopige raming. In september 2019 wordt een nieuwe voorlopige raming gedaan die gedetailleerder is en op meer broninformatie is gebaseerd. In het voorjaar van 2020 wordt een definitief cijfer voor 2018 vastgesteld, inclusief herziene cijfers voor 1990–2017. De reeks 1990–2018 is berekend volgens de voorschriften die in het kader van het Kyotoprotocol zijn opgesteld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC; 2006 Guidelines).