Productie industrie krimpt 1 procent in maart

© Hollandse Hoogte
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 1,0 procent lager dan in maart 2018, maakt het CBS bekend. Een maand eerder produceerde de industrie nagenoeg evenveel als een jaar eerder. In maart groeide de productie van de rubber- en kunststofindustrie het sterkst.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)
jaarmaandverandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2015april-1,1
2015mei1,8
2015juni3,1
2015juli0,3
2015augustus-1,1
2015september-0,6
2015oktober2,5
2015november1,9
2015december2,9
2016januari3,5
2016februari0,7
2016maart2,3
2016april4,4
2016mei2,7
2016juni3,2
2016juli3,3
2016augustus2,4
2016september2,3
2016oktober0,0
2016november3,4
2016december6,7
2017januari0,4
2017februari4,9
2017maart3,0
2017april0,5
2017mei5,0
2017juni2,4
2017juli2,7
2017augustus3,7
2017september4,8
2017oktober5,1
2017november5,3
2017december4,4
2018januari7,5
2018februari3,3
2018maart3,8
2018april4,6
2018mei2,9
2018juni3,3
2018juli0,8
2018augustus4,0
2018september1,7
2018oktober2,4
2018november1,3
2018december-4,3
2019januari-0,3
2019februari0,1
2019maart-1,0
 

Productie rubber- en kunststofindustrie groeit het sterkst

Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie groeide de productie van de rubber- en kunststofindustrie met 7,5 procent het sterkst. Ook de productie van de transportmiddelenindustrie, de metaalproductenindustrie en de chemie groeide.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, maart 2019
 verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
Rubber en kunststof7,5
Transportmiddelen5,0
Metaalproducten4,2
Chemische producten1,3
Voedingsmiddelen-2,6
Elektrische en elektronische
apparaten
-4,0
Reparatie, onderhoud en service -8,3
Machine-8,6
Industrie (totaal)-1,0
De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna drie kwart van de industriële productie

Trend vlak

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van februari op maart 2019 daalde de productie met 0,5 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Daarna is de trend redelijk vlak.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume)
jaarmaandindex (2015=100)
2015april99,7
2015mei99,5
2015juni100,6
2015juli99,9
2015augustus98,8
2015september99,3
2015oktober101,4
2015november101,5
2015december100,4
2016januari101,9
2016februari101,1
2016maart102,1
2016april103,4
2016mei102,1
2016juni103,3
2016juli102,9
2016augustus101,7
2016september102,3
2016oktober102,5
2016november105
2016december106,3
2017januari103,1
2017februari105,5
2017maart105,2
2017april104,6
2017mei106,6
2017juni106,1
2017juli106,1
2017augustus105,6
2017september107,3
2017oktober107,7
2017november109,7
2017december110,4
2018januari110,6
2018februari109,4
2018maart109,5
2018april109,4
2018mei109,6
2018juni109,3
2018juli107,7
2018augustus109,3
2018september109,1
2018oktober109,7
2018november110,3
2018december106,7
2019januari109,7
2019februari109,3
2019maart108,7

Producentenvertrouwen verbetert

Het producentenvertrouwen industrie is in april 2019 toegenomen. De ondernemers waren positiever over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde tot het laagste niveau in ruim 6 jaar. De producenten zijn minder positief over de huidige bedrijvigheid en negatiever over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp in maart met ruim 2 procent in vergelijking met een jaar eerder.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.