Toelichting methode

Deze cijfers zijn berekend volgens een methode die nog in ontwikkeling is en zijn dus voorlopig. In vergelijking met de vorige publicatie is de methode volledig vernieuwd. Deze verbetering is met terugwerkende kracht doorgevoerd. Daardoor verschillen de huidige uitkomsten met eerdere publicaties (met name het omzetniveau is verschillend; qua ontwikkelingen zijn de bijstellingen relatief klein).

De online-aankopen van Nederlanders bij buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie zijn berekend uit de btw-aangiften. Bedrijven die vanuit andere landen producten aan Nederlandse consumenten verkopen zijn verplicht om in Nederland een btw-aangifte in te dienen. Hierbij geldt een drempelbedrag van 100 duizend euro per jaar. Buitenlandse bedrijven waarvan de jaarlijkse omzet aan zogeheten afstandsverkopen onder deze grens valt, hoeven geen btw-aangifte te doen. Het gebruik van btw-aangiften als bron maakt het mogelijk om inzichtelijk te maken bij welke buitenlandse webwinkels Nederlandse consumenten producten aanschaffen.

In dit onderzoek zijn alleen buitenlandse webwinkels meegenomen die voor meer dan 100 duizend euro leveren aan Nederlanders. De totale bestedingen van Nederlandse consumenten bij Europese webwinkels worden daardoor onderschat. Het CBS kan geen indicatie geven van de omvang van deze onderschatting.

Terug naar artikel