Nettoarbeidsparticipatie

Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.