energie

De prijsontwikkeling van energie voor woningen bestaat uit de ontwikkeling van de prijs van elektriciteit, gas, vloeibare brandstoffen (zoals huisbrandolie), vaste brandstoffen (zoals kolen en briketten) en stadsverwarming (ECOICOP classificatie 045). Autobrandstoffen, zoals benzine en diesel zijn hierin niet opgenomen (ECOICOP classificatie 0722).