Inburgeringsplichtig

Bron: IND
Als u een verblijfsvergunning hebt gekregen, kunt u verplicht worden in te burgeren. U hoeft niet in te burgeren als u:
• een Nederlands paspoort heeft
• afkomstig bent uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland
• jonger bent dan 18 jaar
• ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd
• 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
• over Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal beschikt
• tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld)