Informatieovervloed

Om informatieovervloed – ook wel informatieoverload genoemd – vast te stellen is in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van 2014 en 2018 aan werknemers van 15 tot 75 jaar de volgende vraag gesteld:

Hoe vaak krijgt u op een werkdag zo veel informatie, dat u moeite heeft om dit snel genoeg te verwerken? Denk hierbij aan e-mail, telefoon, sociale media etc.
De antwoordmogelijkheden waren:
- nooit
- soms
- vaak
- altijd

In dit nieuwsbericht zijn de antwoorden ‘vaak’ en ‘altijd’ samengenomen.