Huishoudens

Het WoonOnderzoek Nederland (WoON) maakt gebruik van een personensteekproef. Personen is gevraagd of ze in de twee jaren voorafgaand aan het onderzoek zijn verhuisd, ze zijn dus niet in de tijd gevolgd. De verkregen informatie wordt daarna gewogen naar het huishoudensniveau. Het betreft dus de huishoudenssituatie op het moment van ondervragen.