Woningen die niet permanent bewoond worden

Woningen die tot de woningvoorraad behoren worden over het algemeen ook permanent bewoond. Maar het kan ook voorkomen dat woningen niet permanent worden bewoond maar gebruikt voor bijvoorbeeld verhuur aan toeristen. Daarnaast zijn er ook nog vakantiewoningen die bijvoorbeeld op een recreatiepark staan. Deze mogen niet permanent worden bewoond. Deze laatste groep vakantiewoningen vallen buiten dit onderzoek.
Terug naar artikel