Uurlonen

Het uurloon is het overeengekomen bruto loon (exclusief bijzondere beloning en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen) per verloond uur (exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen).

Het uurloon wordt bepaald door per baan de loonsom in een tijdvak te delen door de uren in dat tijdvak. De banen worden vervolgens in uurlooncategorieën geteld.