Wegenheffing

Naast de twee hoofdtaken, namelijk de zorg voor de watersystemen en de zuivering van afvalwater, hebben sommige waterschappen de zorg voor vaar- of landwegen. De hoofdtaken oefent het waterschap in zijn hele beheergebied uit. De zorg voor wegen is een taak die het waterschap ook in een deel van zijn beheergebied kan uitoefenen. Om die reden worden niet alle inwoners belast, maar alleen de inwoners die in een gebied wonen waar het waterschap ook wegen beheert.

Bij vier waterschappen wordt deze heffing apart in rekening gebracht, namelijk door de waterschappen Rivierenland, Hollands Noorderkwartier, Hollandse Delta en Schieland en de Krimpenerwaard. De te betalen bedragen voor de wegenheffing lopen uiteen van 32,36 euro tot 118,84 euro voor een gezin met koopwoning met een WOZ-waarde van 300 duizend euro. Voor een gezin zonder koopwoning zijn de bedragen 13,79 euro tot 43,54 euro.

Sommige waterschappen dekken de kosten voor wegen uit de watersysteemheffing, zoals waterschap Scheldestromen.


Terug naar artikel