Waterschapsheffingen

De waterschapsheffingen voor huishoudens bestaan uit de zuiveringsheffing, de heffing ingezetenen en de heffing gebouwd. De zuiveringsheffing is voor het zuiveren van afvalwater, de andere twee zijn voor de bescherming tegen hoog water en het beheersen van het waterpeil.

In de aanslag van de waterschapheffing voor huishoudens wordt onderscheid gemaakt tussen woningeigenaren en huurders, en tussen één- en meerpersoonshuishoudens. Huurders en woningeigenaren betalen de ingezetenenheffing (vast bedrag), daarnaast worden woningeigenaren aangeslagen voor de heffing gebouwd (percentage van de WOZ-waarde van de woning). Voor de in dit artikel gepresenteerde berekeningen is een WOZ-waarde van 300 duizend euro gehanteerd voor 2019.

Het onderscheid tussen één- of meerpersoonshuishoudens is bepalend voor de hoogte van de aanslag van de zuiveringsheffing. Alleenstaanden worden voor één vervuilingseenheid aangeslagen, huishoudens met meer personen betalen voor drie vervuilingseenheden.