Migratiesaldo

Het aantal personen dat zich in Nederland vestigt minus het aantal inwoners dat Nederland verlaat om zich buiten Nederland te vestigen.
Terug naar artikel