EU-27

In dit artikel is dit de Europese Unie minus het Verenigd Koninkrijk.