Beroepswisselingen

Beroepswisselingen betreffen werkzame personen die een jaar eerder in een ander beroep werkzaam waren. Tussentijdse wisselingen blijven hierbij dus buiten beschouwing. Het percentage beroepswisselingen is bepaald op de groep mensen met betaald werk én met betaald werk in het jaar ervoor. 

Wisseling van beroep is bepaald volgens de Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC), waarin 114 verschillende beroepsgroepen worden onderscheiden.