Eutrofiëring

Eutrofiëring is het proces van voedselverrijking van het oppervlaktewater door een te grote hoeveelheid aan fosfor- en stikstofverbindingen. Eutrofiëring kan leiden tot overmatige algengroei, waardoor waterplanten en bepaalde vissoorten verdwijnen. Een voorbeeld is de overmatige bloei van blauwalgen, waardoor zwemlocaties in de open lucht ongeschikt worden om in te zwemmen.