Recyclebaar afval

In dit onderzoek is alleen recyclebaar afval opgenomen. Recyclebaar afval heeft immers een waarde en levert dus bij verkoop geld op. Bij recyclebaar plastic betreft dit vooral thermoplasten, plastics die zacht worden bij verhitting, zoals bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen. Er is ook afval dat bij export geen geld oplevert of waarvoor betaald wordt.

Naast recyclebaar afval bestaat er onder andere ook mineraal afval en afval uit de voedingsmiddelenindustrie, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt in de diervoederindustrie. Deze typen afval zijn niet in dit onderzoek opgenomen. Het onderzoek is gebaseerd op een door Eurostat samengestelde lijst, de List of CN-codes for calculation of the Waste Management Indicators (WMI).