Schatting

De hier gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de waargenomen bevolking per 1 januari 2019. Wijzigingen in de bevolking, zoals mensen die tussen 1 januari en 20 maart 2019 een jaar ouder worden of in het geval van 17-jarigen kiesgerechtigd worden zijn niet verdisconteerd. Evenzo zijn wijzigingen in deze periode als gevolg van sterfte, binnenlandse migratie of buitenlandse migratie of het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit niet in de gepresenteerde cijfers verwerkt.
Terug naar artikel